อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ BSX906

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด สามารถใช้วัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกาย(หน้าผาก) และพื้นผิววัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ช่วงของการวัด  วัดอุณหภูมิร่างกาย(หน้าผาก) 32.0 – 43.0 องศาเซลเซียส  

  • ความคลาดเคลื่อน  วัดอุณหภูมิร่างกาย(หน้าผาก) ± 0.3 องศาเซลเซียส/0.6 องศาฟาเรนไฮต์

  • วัดอุณหภูมิวัตถุ 5.0-95.0 องศาเซลเซียส

  • ความละเอียด  0.1 องศาเซลเซียส (0.1 องศาฟาเรนไฮต์)

  • Storage enviroment (-20.0-55.0) องศาเซลเซียส RH น้อยกว่าหรือเท่ากับ 93%

  • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน

  • สามารถเก็บบันทึกค่าการวัดได้ 20 ค่า โดยจะบันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติ

  • เป็นหน้าจอแบบ LCD (Liquid Crystal Display)

  • เครื่องปิดเองอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 30 วินาที

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกายหรืออาบน้ำ