เครื่องพ่นละอองยา รุ่น BR-CN136

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องสำหรับใช้พ่นละอองยา สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และโรคอื่นๆ ในระบบทางเดินหายใจ โดยสามารถปรับความแรงได้ตามต้องการ

คุณสมบัติทั่วไป

 • ตัวเครื่อง มีช่องพร้อมฝาปิดสำหรับสวมใส่อุปกรณ์

 • มีที่กรองฝุ่น (FILTER) สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 0.7 แอมป์

 • สามารถปรับความแรงในการพ่นได้ (แรงดันขณะพ่น 9 – 16 Psi)

 • ขนาดของละออง MMAD 3.0 ไมครอน

 • อัตราการพ่นเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 0.25 มิลลิลิตรต่อนาที

 • แรงดันสูงสุด 35 – 50 Psi (241 kpa ถึง 345 kpa)

 • ตัวเครื่องขณะทำงานมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 58 เดซิเบล (เอ)

 • ความจุน้ำยา Nebulizer สูงสุด 6 มิลลิลิตร ปริมาตรยาตกค้างสูงสุด 0.5 มิลลิลิตร

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน +5 C ถึง + 40 C

 • ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมในการใช้งาน 0% RH ถึง 85% RH

 • การเก็บรักษา / ขนส่ง อุณหภูมิ -25 C ถึง + 70 C

 • ขนาด 270 (ย)x160(ก)x97(ส) มม.

 • น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ