เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน รุ่น OLV-5S

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน สำหรับใช้งานที่บ้าน ใช้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลซึ่ง
ยากต่อการจัดหา ใช้เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด โรคปอดอุดกั้น และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า ใช้หลักการระบบ Pressure Swing Adsorbtion Technology (PSA)

คุณสมบัติทั่วไป

สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ (0-5 ลิตร/นาที)

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • ขนาด 35.0(ย) x 25.0(ก) x 67.0 (ส) ซม.

 • น้ำหนัก 23.0 กิโลกรัม

 • ช่วงการไหล 0 – 5 ลิตร/นาที

 • ความเข้มข้นของออกซิเจน 93 ± 3%

 • ความดันออกสูงสุด 20-60 kPa

 • เสียงดัง 45 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่างจากเครื่องด้านหน้า 1 เมตร

 • ใช้ไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ , 50/60 เฮิร์ตซ์

 • กำลังไฟเข้า 400 VA

 • หน้าจอแสดงเวลารวมที่ใช้งาน 

 • สัญญาณเตือนกำลังไฟขัดข้อง

 • ระบบการทำงาน แบบต่อเนื่อง

 • สามารถต่อชุดพ่นยาได้

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกาณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพื่อใช้ในการดมยาสลบ ห้ามสูบบุหรี่ หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน*