เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนทางปลายนิ้ว รุ่น MD300C22

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดทางปลายนิ้ว สามารถวัดได้ทั้งความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอัตราการเต้นของหัวใจ (PR)

คุณลักษณะเฉพาะ

  • เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (OXYGEN SATURATION) และชีพจร (PULSE) ชนิดพกพา แบบวัดที่ปลายนิ้ว

  • หน้าจอแบบ OLED แสดงค่า SpO2,PR,Pulse bar , Wave form

  • แสดงผลการวัดได้ 6 แบบ

  • ปรับความสว่างของจอได้ 10 ระดับ

  • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  • แสดงค่า      SpO2 ระหว่าง  70 – 100%

                   PULSE ระหว่าง 30 250 ครั้ง/วินาที

  • ความคลาดเคลื่อนในการวัด   % SpO2 ช่วง   70 – 100% ± 2%

                                 PULSE   30 – 99 ครั้ง/วินาที ± 2 ครั้ง/นาที

                                              100 – 250 ครั้ง/นาที ± 2%

  • ใช้แบตเตอรี่แบบ AAA 2 ก้อน

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้