เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน รุ่น OX-5A

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน สำหรับใช้งานที่บ้าน

คุณสมบัติทั่วไป

ขนาด368(ย) x 342(ก) x 572(ส) มม. น้ำหนัก 14.6 กิโลกรัม  

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • ช่วงการไหล 0.5 – 5 ลิตร/นาที

 • ความเข้มข้นของออกซิเจน 93 ± 3% (0.5-5ลิตร/นาที)

 • ความดันออกสูงสุด 58± 6kPa (8.5± 0.5 PSI)

 • เสียงดังน้อยกว่า 42 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่างจากเครื่องด้านหน้า 1 เมตร

 • ใช้ไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ , 50/60 เฮิร์ตซ์

 • กำลังไฟเข้า 300 วัตต์

 • หน้าจอแสดงเวลารวมที่ใช้งาน 

 • สัญญาณเตือน

 • ไฟเขียว แสดงสถานะปกติ

 • ไฟเหลือง หากความเข้มข้นออกซิเจนต่ำกว่า 82%

 • ไฟแดงพร้อมเสียงเตือน หากความเข้มข้นออกซิเจนต่ำกว่า 70%

 • สัญญาณเตือนกำลังไฟขัดข้อง

 • สามารถต่อชุดพ่นยาได้ (พ่นยาผ่านทางท่อออกซิเจน)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกาณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพื่อใช้ในการดมยาสลบ ห้ามสูบบุหรี่ หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน*

เลขที่ ฆพ.384/2562