เครื่องดูดเสมหะ รุ่น BR-SM153

วัตถุประสงค์การใช้งาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดูดเสมหะออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย การระบายน้ำออกจากช่องอก การระบายน้ำนรีเวช ใช้ในระหว่างการผ่าตัดในห้องผ่าตัด ข้างเตียงของผู้ป่วย (ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์)

คุณสมบัติทั่วไป

  • เป็นเครื่องดูดเสมหะที่การไหลของอากาศสูง

  • มีวาล์วกันล้น เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าสู่ปั๊ม

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท

  • ช่วงของแรงดันลบ มากกว่าหรือเท่ากับ 75 KPa

  • อัตราการไหลของอากาศ มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ลิตรต่อนาที

  • กระบอกใส่ของเสีย ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร

  • ตัวเครื่องขณะทำงานมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 60 เดซิเบล (เอ)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ