เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น BSX568

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ

คุณลักษณะทั่วไป

  • วัดได้ทั้งความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

  • หน้าจอเป็นแบบ LCD (Liquid Crystal Display)

  • ช่วงของการวัดความดันโลหิต 0-290 มม. ปรอทและอัตราการเต้นของชีพจร 40-180 ครั้งต่อนาที

  • สามารถเก็บบันทึกค่าการวัดได้ถึง 99 ค่า x2 คน โดยจะบันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติ

  • ความคลาดเคลื่อนสำหรับวัดความดันโลหิต ±3 มม. ปรอท และอัตราการเต้นของชีพจร ±5% ของค่าที่อ่านได้

  • ใช้ถ่านขนาด AA (1.5V) หรือ USB Adaptor (มีอยู่ในชุด)

  • หน้าจอแสดง วัน,เวลา,ความดัน,Systolic,ความดันDiastolic,อัตราการเต้นของชีพจร,แถบบอกระดับความดันโลหิต,สัญลักษณ์บอกการเต้นของหัวใจผิดปกติ,สัญลักษณ์ถ่านใกล้หมด

  • เครื่องจะปิดเองอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งาน 30 วินาที กรณีใช้แบตเตอรี่

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้