เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน รุ่น AR-5-N

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน สำหรับใช้งานที่บ้าน ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า ใช้หลักการระบบ Pressure Adsorbtion Technology (PSA)

คุณสมบัติทั่วไป

ขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา เสียงเงียบ

สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ (1-5 ลิตร/นาที)

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • ขนาด 314(ย) x 240(ก) x 515 (ส) มม.

 • น้ำหนัก 13.9 กิโลกรัม

 • ช่วงการไหล 1 – 5 ลิตร/นาที

 • ความเข้มข้นของออกซิเจน 93 ± 3%

 • ความดันออกสูงสุด 40-80 kPa

 • เสียงดัง 45 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่างจากเครื่องด้านหน้า 1 เมตร

 • ใช้ไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ , 50/60 เฮิร์ตซ์

 • กำลังไฟเข้า 390 วัตต์

 • หน้าจอมีเวลารวมที่ใช้งาน ตั้งเวลาในการใช้งาน

 • ไฟสัญญาณเตือนการทำงานผิดปกติ ความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำกว่า 82%

 • สามารถต่อชุดพ่นยาได้

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ผู้ใช้จะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออกซิเจนที่ได้รับจากเครื่องจะทำให้มีปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ ห้ามสูบบุหรี่ หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน