บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พศ. 2550 ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 228 ถนนสุขสวัสดิ์

แขวบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยมุ่งเน้นไปที่

อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในกลุ่มสินค้าดังต่อไปนี้

1.เครื่องผลิตออกซิเจน

2.เครื่องดูดเสมหะ

3.เครื่องพ่นละอองยา

4.เครื่องวัดความดันโลหิต

5.เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด

6.อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

7.สายดูดเสมหะ

8.สายให้อาหาร

สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่าย ได้รับมาตรฐาน CE ISO 13485 และได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.)