สายให้อาหารซิลิโคน

ชื่อรุ่น 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr

ข้อบ่งใช้

สายให้อาหารซิลิโคน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาหารแก่ทารกคลอดก่อนกำหนด และผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้อาหารทางปากได้

วัสดุ

สายให้อาหารทำจากซิลิโคน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ (EO GAS) เพื่อให้ปลอดเชื้อ

 

ขนาดบรรจุ

ขนาดบรรจุ    1 เส้น ต่อ 1 ซอง / 10 ซอง ต่อ 1 กล่อง

อายุการใช้งาน

5 ปี

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
L1: ความยาวทั้งหมด
L2: ระยะห่างระหว่างรูส่วนปลาย
L3: ระยะเริ่มต้นของการเจาะ
a: ความกว้างของรูด้านข้าง
b: ความยาวของรูด้านข้าง
D: ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก
d: ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

ขนาด

L1±30

D±0.3

d±0.3

L2±3

L3±3

a±0.5

b±0.5

F8

800

2.6

1.5

20

8

1.2

2.5

F10

800

3.3

2.0

20

8

1.5

3.0

F12

1250

4.0

2.6

20

8

1.8

3.5

F14

1250

4.7

3.0

20

8

2.1

4.5

F16

1250

5.3

3.4

20

8

2.5

5.5

F18

1250

6.0

3.8

20

8

2.9

5.5

F20

1250

6.7

4.4

20

8

3.3

5.5

 

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

228 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้