บริษัท เอเอ็มเค เมดิคอล จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 228 ถนนสุขสวัสดิ์

แขวบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ 063-5824242  แฟกซ์ 02-4286427

Email : amkmed.thailand@gmail.com